Рекламна Агенция "Пладес" е създадена в края на 2011 г. Няколко месеца по - късно е регистрирана като еднолично дружество.
Фирмата се развива и усъвършенства в сферата на графичния дизайн, външната реклама и рекламните материали. Година след това "Пладес" ЕООД е със собствена печатницата, като започва производство на опаковъчни материали и книговеската дейсност. Разполага с база за офсетов, дигитален,сито и топъл печат.
През месец октомври, 2014 открива рекламен офис в гр. Велико Търново

image description

untitled

plades

Фирма „Пладес” ЕООД търси да назначи 7 лица, във връзка с изпълнението на  проектно предложение № BG05M9OP001-1.003-0128, с наименование „Нови работни места в сферата на графичния дизайн”, по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на ОП РЧР 2014-2020"

CV- та ще се приемат до 29.09.2016 г. на e-mail plades@abv.bg или лично предаване, като интервютата ще се проведат на 30.09.2016 г. Необходимо е кандидатите да попадат в целевата група, заложена в проекта, а именно  младежи до 29 години и неактивни лица.

Свободните работни места са съответно за:

- длъжност „Графичен дизайнер” – 4 служители, код НКПД 2011:2166

- длъжност „Монтажник”- 2 служители , код НКПД 2011:7322

untitled

plades-socialna-politika

 

ПРОЕКТ „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В СФЕРАТА НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН”

 

На 12.09.2016 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0128-C01, по проект BG05M9OP001-1.003-0128, с наименование „Нови работни места в сферата на графичния дизайн” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на ОП РЧР 2014 – 2020.

Бенефициент по договора е „Пладес” ЕООД.

Проектът предвижда създаване на шест нови работни места, професионално обучение по "Графичен дизайн" и закупуване на оборудване и обзавеждане за новонаетите лица. Основни дейности по проекта са:

         1.Организация и управление;

  1. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители;

         3.Провеждане на процедура за подбор на представители на целевата група;

  1. Назначаване на лицата на длъжности "Графичен дизайнер" и "Монтажник";
  2. Организиране и провеждане на професионално обучение по част от професия "Графичен дизайнер", специалност "Графичен дизайн" по трета квалификационна степен;
  3. Закупуване на оборудването за работните места;
  4. Информиране и публичност.

В резултат от изпълнението на проекта "Пладес" ЕООД ще осигури устойчиви работни места за шест безработни и неактивни лица под 29 – годишна възраст на длъжностите "Графичен дизайнер" и "Монтажник".

Проектът е с продължителност 16 месеца и ще се реализира на територията на град Велико Търново и град Павликени.

 

 

 

image-0-02-05-0c214befbb8148ddb846f4a38dfd09ac12a63f0870b5f5e30e0882e7379e6466-v

 image-0-02-05-4479e2e69efc711e35f57ef89e373254aa1ddd4211c211363d969169f6ea1f43-v

Обща стойност на проекта: 71 417,19 лева

Европейско съфинансиране: 60 704,61 лева

Национално съфинансиране: 10 712,58 лева

skmbt_c36016111713090-page-001 skmbt_c36016111713090-page-002 skmbt_c36016111713090-page-003

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.